Güzel Sanatlar Kursu GSF

Dersler kişiye özel birebir tek kişiliktir

Dersler haftada 1 gün 1 saat şeklindedir

Ekstra Haftada Maksimum 3 Güne Çıkarılabilir

Günde maksimum 2 saate kadar ders alınabilir

Ders gün ve saatleri karşılıklı olarak belirlenir

Dersler İsteğe Bağlı Online Veya Çekmeköy Resim Atölyemizde Verilir.

Dersin İşleyiş Biçimi

Bu bölümde lise öğrencilerine ve liseden mezun olmuş genç ya da yetişkin bireylere güzel sanatlar fakültelerinin çeşitli bölümlerine (resim, heykel, grafik, iç mimari, animasyon, el sanatları vb.) yönelik bir resim eğitimi verilmektedir.
Programın hedefi bireyleri profesyonel anlamda sıfır noktasında kabul ederek doğru görmeyi, algılamayı, sanatsal düşünmeyi, yorumlamayı ve doğru aktarmayı öğrenebilecekleri bir yöntem izleyerek teorik bilgilerle de desteklenmiş bir hazırlık süreci sonunda sınava hazır hale gelmelerini sağlamaktır.

Süreç ve İçerik

Desen

Konunun çeşitli çizici resim malzemeleri ile satıh üzerine resmedilmesidir.Desen resmin temeli ve resmin başlangıcıdır.Yapılışında kurşun kalem,füzen tarama uçları gibi çeşitli malzemeler kullanılır.Desen işlenirken ışık gölge ve açık koyu ilişkisine dikkat edilir.Kadraj ve kompozisyon desenin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Çizgi çalışmaları

Bunu 'inşa' etmek diye tanımlayabiliriz.Çizeceğimiz nesnenin öncesinde nesnenin yapısını rahat bir çizgiyle,doğru bir kompozisyon ve doğru orantı ile yapılan çalışmalardır.     

Ölçü alma yöntemleri

Sağ elimize aldığımız bir kalem aracılığıyla çizeceğimiz nesnelerin eni boyu arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunu kağıda aktarma çalışmaları.    

Canlı modelden desen çalışmaları

Tartışmasız en öğretici çalışma tarzıdır.Figürün baş,gövde ve diğer bölümlerinin orantılarının,Kas ve kemik yapılarının öğretildiği bir çalışmadır. 

Işık ve gölge çalışmaları

Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirmektir.Örnek ; Işık soldan geliyorsa lekeler sağ tarafta nesnenin yapısına göre doğru bir gözlemle konur. 

Oran orantı çalışmaları

Nesnenin yada çizilecek herhangi bir şeyin eni,boyu,hacmi  ve diğer bölgelerinin birbiriyle ilişkisini doğru anlamak için yapılan çalışmalardır.  

Perspektif

Temelde iki tip perspektif vardır.Tek noktalı ve iki noktalı perpektif.Bizim bulunduğumuz konuma ve baktığımız nesnelere göre ayrı ayrı uygulanması gerekir ve değişkendir.

İmgesel çalışmalar

Öğrencinin nesleleri öğrendiği,perspektif çizimlerini öğrendiği,figürü öğrendiği aşamanın ardından,bütün bu bildiklerini farklı kompozisyonlarla ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarıdır.Yetenek sınavlarında sorulan sorulara benzer konuların çalışılması,bu konulara nasıl kompozisyonlarla yaklaşılması gerektiğinin öğretilmesi imgesel çalışmaların konusudur.

Bellek eğitimi

Öğrencinin baktığı nesneyle ilişkisini geliştirmek,onu daha iyi tanımasını sağlamak ve özelliklerini aklında kalmasını,anlamasını sağlamak için yapılan çalışmalardır.    

Renkli resim teknikleri

Sulu boya,Kuru boya,Pastel boya,Yağlı boya ve Akrilik vb..Bu tekniklerin Natürmort ve Figürlü hayali kompozisyonlarda uygulanma çalışmalarıdır.  

Teorik bilgiler

Sanat akımlarını öğretilmesi (Empresyonizim,Ekspresyonizim,Kübizim,Sürrealizim vb..).Ressamlar ve heykeltraşlar hakında öğrencilerin bilgilendirilmesi.Güncel sanatsal etkinliklere katılım ve sergi ziyaretleri yapılır.